Privacyverklaring

Informatie over gegevensverwerking 


Privacy
Alle informatie die u d.m.v. de contactformulieren op deze website aan de Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Persoons- of adresgegevens worden alleen gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt en nimmer aan derden afgegeven.