Het interieur

Het interieur

De preekstoel dateert van 1696. Het doophek werd geplaatst na de uitbouw van de kerk in 1782. In de twee grote panelen zijn de lijdenswerktuigen van Christus te zien, in de kleine vakken de zinnebeelden van tijd en eeuwigheid.

De grote koperen kroonluchters in de hoofdbeuk en de kleinere kroonluchters in de zijbeuk werden na de restauratie begin jaren zestig aangebracht. Op hoogtijdagen worden in deze kronen echte kaarsen ontstoken. 

Ook het doopvont is nieuw. Het is een ontwerp van de Zutphense kunstenaar J.H. Germans. Op de acht zijden van de kuip wisselen de zinnebeelden van de vier evangelisten en het naamteken van Christus elkaar af. De kuip is van een lood/tin-legering, de schacht is van zandsteen. 

Bij de heringebruikname van de kerk na de restauratie werd door de Rooms-Katholieke Parochie een kandelaar voor de paaskaars geschonken. Deze stamt uit 1810.

Meer informatie

Het interieur          Het orgel          De toren          Verhuur kerk