Het orgel

Het orgel

De opdracht tot de bouw van een orgel met twee manualen en een aangehangen pedaal werd omstreeks 1690 gegeven aan de orgelmaker Jan Harmenszn. Kamp te Berlicum (Fr). 

In 1720 leverde Franz Caspar Schnitger, die enkele tot op heden hoorbare verbeteringen aanbracht, het orgel op. Al tijdens de bouw door Kamp werd een derde klavier toegevoegd met vier sprekende stemmen. In de loop der eeuwen is het orgel meerdere malen gerestaureerd, uitgebreid, aan de eisen van de tijd aangepast, enz. 

Omstreeks 1948, het jaar waarin grootse restauratieplannen werden gemaakt, bestond het orgel uit twee manualen en een (pneumatisch pedaal) van twee stemmen op een aparte zoldering achter het instrument. De Groningse orgelbouwer Mense Ruiter kreeg opdracht het orgel te restaureren en uit te breiden met een zelfstandig pedaal van negen- en een nieuw derde klavier van zeven stemmen.

Het orgel telt thans 38 sprekende stemmen verdeeld over Hoofdwerk van 12-, Rugwerk van 10-, Borstwerk van 7- en Pedaal van 9 stemmen.
Op het Rugwerk prijkt het wapen van Meppel en op de wimpel onder het Rugwerk de naam van de oorspronkelijke bouwer Jan Harmenszn. Kamp.


Informatie
Over de kerk en het orgel zijn verschillende boekwerkjes met uitgebreide informatie geschreven: 
- Kerkelijk Meppel door de eeuwen heen door J. Poortman 
- Het Orgel in de Grote of Maria kerk te Meppel door N. Verrips 

Deze zijn tijdens openingsuren voor bezichtiging verkrijgbaar in de kerk. 

Meer informatie

Het interieur          Het orgel          De toren          Verhuur kerk