De stichting

Vrienden van de Grote of Mariakerk

Wie zijn we
De stichting bestaat uit Meppelers die vinden dat de Grote Kerk van Meppel een historisch monument is dat veel aandacht verdient.
De Grote Kerk is een van de bekendste gezichtsbepalende panden van Meppel en dat willen we graag zo houden, ook in de toekomst.
De stichting Vrienden van de Grote of Maria Kerk is in november 2002 opgericht door mensen met een kerkelijke achtergrond die, net als het kerkbestuur, vinden dat de Grote Kerk belangrijk is voor alle Meppelers.
De stichting is onafhankelijk, maar werkt, waar nodig, samen met het kerkbestuur om haar doelstellingen te bereiken.

Wat willen we
Kort gezegd willen we twee dingen: 

  • Wij willen ons inzetten om het gebouw en de inventaris, zoals het eeuwenoude, monumentale orgel in een goede staat te houden én we willen het gebouw meer toegankelijk maken voor alle Meppelers. Wij vinden dat de Grote Kerk zijn huidige bestemming en functie moet behouden. 
  • Daarnaast kan dit historische gebouw nog meer dan tot nu toe voor andere, passende, activiteiten worden ingezet. We denken hierbij aan concerten, themabijeenkomsten, exposities en andere activiteiten op cultureel gebied. Wat we niet willen is dat het gebouw een commerciële functie krijgt. 

Wat is er nodig
Om de ambitieuze plannen te verwezenlijken is een breed draagvlak nodig van personen, bedrijven en instellingen. Er zullen bijvoorbeeld diverse noodzakelijke aanpassingen van het gebouw moeten worden gerealiseerd. Plannen hiervoor zijn in ontwikkeling en worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Dit zal de nodige inspanningen en financiële middelen vragen en veel creativiteit.

Bestuur
Per 31 december 2011 is de samenstelling van het bestuur van Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk als volgt: 
De heer M. Hofman (algemeen bestuurslid); De heer G. Kasten (algemeen bestuurslid); De heer C. Kuijpers (voorzitter); Mevrouw J. van der Linde (algemeen bestuurslid); Mevrouw S. van der Linde (secretaris); De heer W. Otter (penningmeester); De heer B. Post (algemeen bestuurslid).

Meer informatie

ANBI stichting         Vrienden