Colofon

De website www.grotekerkmeppel.nl is eigendom van de Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk (VGMK).

Coördinatie:
Stichting VGMK
Judith Leysterstraat 6
7944 AA Meppel

De informatie op deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk (VGMK). De stichting is erkentelijk voor gegevens verstrekt door derden.

Via deze website wordt ook toegang geboden tot websites van anderen. De Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk heeft geen invloed op die informatiebronnen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

Website design en realisatie:
Bert Hoevenberg - Grafisch ontwerp & Webdesign
Meppel
www.hoevenberg.nl

Fotografie: 
S. van der Linde
J. van der Linde
J. Koning
G.R. van Velzel
Bert Hoevenberg