Disclaimer

De informatie op deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk (VGMK). De stichting is erkentelijk voor gegevens verstrekt door derden.

Via deze website wordt ook toegang geboden tot websites van anderen. De Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk heeft geen invloed op die informatiebronnen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

Privacy
Alle informatie die u d.m.v. de contactformulieren op deze website aan de Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden alleen gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt en nimmer aan derden afgegeven. Colofon

De website www.grotekerkmeppel.nl is eigendom van de Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk (VGMK).

Coördinatie:
Stichting VGMK
Judith Leysterstraat 6
7944 AA Meppel

Website design en realisatie:
Bert Hoevenberg - Grafisch ontwerp & Webdesign
Meppel
www.hoevenberg.nl

Fotografie: 
S. van der Linde
J. van der Linde
J. Koning
G.R. van Velzel
Bert Hoevenberg

 
 

Bert Hoevenberg Webdesign