ANBI stichting

De wetgever eist meer transparantie ten aanzien van ANBI-instellingen. Daarom gelden er ter behoud van de ANBI-status vanaf 1 januari 2014 nieuwe aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden bepalen dat specifieke informatie van de ANBI-instelling op het internet publiekelijk beschikbaar moet zijn. De stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk moet ook voldoen aan de nieuwe wetgeving. In het kader van de nieuwe wetgeving is de volgende informatie op de website te raadplegen:

Beleidsplan
Beloningsbeleid
Bestuurders
Contactgegevens
Doelstelling
Financiële verantwoording
Uitgeoefende activiteiten

 
 

Bert Hoevenberg Webdesign